Insights discovery

Wat is Insights Discovery?

Het Insightsysteem is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van Carl Gustav Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn “Psychologische typen” en ontwikkelde dit verder in latere werken. Jungs persoonlijkheidstypologie geldt sindsdien als de norm voor het verkrijgen van meer inzicht in de (eigen) persoonlijkheid. Jung beschreef de persoonlijkheid aan de hand van lichtgolven. Insights heeft dit concept verder uitgebouwd door de energiestromen binnen de persoonlijkheid in vier kleuren weer te geven: Helder Blauw, Zacht Groen, Stralend Geel en Vurig Rood.

Het filmpje hieronder geeft helder weer wat Insights Discovery voor u of uw organisatie kan betekenen.

In het volgende schema zien we hoe elk type zich voelt, reageert en interageert ‘op een goede dag’.

Insights op een goede dag
op een goede dag

 

Insights op een slechte dag
maar op een slechte dag betekent dit

Het Insightsmodel velt geen oordeel: het ene type is niet beter dan het andere, elk type is even waardevol en gaat uit van positieve kwaliteiten. Het inzicht in hun eigen type versterkt het zelfbeeld en bevordert daardoor de samenwerking met anderen. Het Insightswiel is een middel dat geschikt is voor iedereen die wil stilstaan bij zijn persoonlijke stijl, zijn valkuilen en sterktes.

Binnen teams is het inzicht in het eigen Insights-type een springplank naar het begrijpen van mensen die een ander Insights-type hebben zodat ieder zijn eigen communicatiestijl aan hen kan aanpassen, en vooral begrip leert op te brengen voor anderen. Het inzicht in intermenselijke relaties wordt aangescherpt en het omgaan en inspelen op de andere zal gemakkelijker worden. Deelnemers begrijpen nu het waarom van de vele knelpunten in de teamcommunicatie. Een echte "eye opener" dus.

Alleen door inzicht in onszelf en in mekaar kunnen we een positief verschil maken in alles wat we doen.