Training

“If you just communicate you can get by.

If you communicate skillfully you work miracles”.    Jim Rohn

Mensen in beweging brengen is mijn motto. Stilstaan is immers achteruitgaan.

In mijn trainingen breng ik de deelnemers op een empathische én confronterende manier in contact met dat stukje van henzelf dat hen in beweging krijgt. We houden hierbij erg rekening met het al aanwezig potentieel van de deelnemers. Dit vullen we aan met hun oefenkansen. We vergroten het lerend vermogen door de bestaande mogelijkheden en de nieuwe oefenkansen in te zetten in concrete praktijksituaties.         

DSC_8984_0.JPG

Alle trainingen zijn erg interactief opgebouwd. Je leert pas door zowel te doen als te reflecteren. Deze mix, met de nadruk op doen en uitproberen, zorgt ervoor dat de deelnemers effectief bijleren en in beweging komen na de training.

Leervragen zetten we direct om in concrete opdrachten. Theorie behandelen we enkel voor zover deze noodzakelijk is om het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen.

 

De training is dus zeer concreet, interactief en gericht op de praktijk van de deelnemers.

En bovendien R.A.P.:

  • Resultaatgericht: vooraf spreken we leerdoelen af die we tijdens de training continu evalueren en bijsturen
  • Actiegericht: inoefenen staat centraal.
  • Persoonsgericht: elke deelnemer wordt zoveel mogelijk individueel benaderd door individuele intakes voor de training en persoonlijke actieplannen na de training.

Hardt, met d-t dus.

 

Een training op maat

Rechts boven vindt u een overzicht van de thema’s die in trainingen aan bod kunnen komen. Uiteraard is dit geen exhaustieve lijst.

Samen met u kijken we graag naar wat uw mensen nodig hebben en ontwikkelen we een training op maat.